ศูนย์ อปพร.
นายมะรอบี ดือเร๊ะ
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.พร่อน
นายรุสดี ยูโซ๊ะ
รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.พร่อน
นางดวงดาว สุขจิตเกษม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.พร่อน
นายเกียรติศักดิ์ สุขแสน
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.อบต.พร่อน
นายโมฮัมหมัดอัยดี ดือเร๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอับดลเล๊าะ อาแด
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายอิบรอเฮม ปูเต๊ะ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายสูรียา ลาเต๊ะ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นางสาวรูหานา หะยีดือเร๊ะ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายมาฮามัด เมาะสาแม
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายแดแว มะสีละ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายอายุบ เงาะ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายนัสรี จอตอสอ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายบฮารีย์ เจะเล๊าะ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายมะพาลี กาหลง
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายกีริน ดีเย๊าะ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายมหายูดิน ดือเร๊ะ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายมูฮำหมัด สาและ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายมะตอซี หะยีกะจิ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายมูหามะ ลิละละ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายดือรานิง เจ๊ะแม
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายหะมะ หะมิมะลี
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายอุสมาน กาเซ็ง
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายมูฮัมมัดฮาซาฟี สาและ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายดอเล๊าะ โต๊ะนิกือจิ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายมะปีเย๊าะ มะแซ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายยะการียา ติโบซู
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายมุสตอพา ยามา
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายซาการิยา อาบู
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน
นายอิบรอเฮง หะมะ
สมาชิกอปพร.อบต.พร่อน