ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สถิติการให้บริการประชาชน2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
16 เม.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
22 มี.ค. 2564
3 สรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 ต.ค. 2563
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 ต.ค. 2563
5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 ต.ค. 2563
6 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 ก.ย. 2563
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 มิ.ย. 2563
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
16 มิ.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 พ.ค. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17